nordzon :: Översättning, undertextning och andra språktjänster
image_title
image_title

In between the best of two worlds

Språk, och skriftspråk i synnerhet, bestämmer i princip alla aspekter av det offentliga livet. Oftast konsumerar vi texter, ibland ska vi själva bli deras upphovsman. Oavsett vilken uppgift vi har, så kan än hav, än språkgränser skilja sändare och mottagare från varandra.

Det är Nordzons uppgift att bygga broar där det behövs. Därför erbjuder jag

- översättning från skandinaviska språk till tyska
- undertextning
- olika språktjänster såsom korrekturläsning och språkförädling

Mina huvudområden omfattar tekniska texter, med styr- och reglerteknik som fokusområde, webbtexter, marknadsföring och reklam, allmänna medicinska texter, enkla avtal och på förfrågan givetvis andra ämnen.

© nordzon.se 2010 - 2014
Webmaster